محل تبلیغات شما

ارایه استحکام بنا 09358694300 مشاوره رایگان

شهرداری ها برای صدور پایان کار مالک را مجبور به تهیه برگه

استحکام بنا میکنند چونکه این برگه به معنای ان است که ، مهندس اعلام می‌نماید که از ملک مذبور بازدید نموده و ایستایی ساختمان فوق را گواهی می‌نماید و اگر در طول مدت مشخص شده در برگه استحکام اتفاقی برای ساختمان بیوفتد مثل ریزش یا تخریب یا.مهندس ناظری که برگه ی استکام را مهر و امضا کرده مقصر شناخته خواهد شد


طرح لایه باز شما

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی